Björn Lagerman

Projektledare

Ansvarsområde: Idè, projektägare, projektledning, ekonomistyrning, biodlingsteknik, metodutveckling, marknadsföring, Web.

Kompetenser: Företagare Fribi HB, 45 års erfarenhet av semiprofessionell biodling, 100+ bisamhällen, Uppfinnare av fribi-systemet för ramlös honungshantering, Initiativtagare och projektledare för flera större projekt regionalt och nationellt.

  Daniel Hjerth

  Ansvarsområde: Utveckla programvara för bildanalys av varroa baserat på neurala nätverk.

  Kompetenser: Systemutvecklare, Fast-RCNN (Fast Regions with Convolutional Neural Networks) och andra liknande metoder (YOLO och vanlig RCNN)

  • Location: Enköping
  • Website: Link

  Emil Romanus

  Systemutvecklare

  Ansvarsområde: Utveckling programvara för bildanalys, digital systemutveckling, neurala nätverk, apputveckling, community och databas. VD Teorem AB
  Kompetenser: 15 års erfarenhet av företagande inom systemintegration, finansiella lösningar, apputveckling. Utvecklare av unika verktyg för bildanalys. Aktuellt se ”megagraph” se open source GitHub.

  Erik Österlund

  Ansvarsområde: Internationell marknadsföring via fackpress och sociala medier, delat ansvar för biologiska delens försöksupplägg och metodutvärdering.
  Kompetenser: Biodlingsteknik 40 års erfarenhet, 200+ bisamhällen, avelsarbete, internationella kontakter, fd redaktör Bitidningen i 30 år, företagare Elgon Fa.

  Jens Frank

  Forskare

  Ansvarsområde: Metodutveckling och vetenskaplig standard.
  Kompetenser: Forskare inom tillämpad rovdjursforskning. Biodlare privat i ca 10 år. Företagare. Författare.

  Rikard Lagerman

  Systemutvecklare

  Ansvarsområde: Design, styrning och övervakning av projektets digitala lösningar.

  Kompetenser: Civ.ing., Systemutvecklare, specialist digitala integrationslösningar

  Susanna Kivling

  Försöksledare

  Ansvarsområde: Försöksledare för metodutveckling, provtagning, tester och del av okulära bildanalysen.
  Kompetenser: Agronom, fältförsök med biologiska data, författare i biodlingspress, översättare av tekniska manualer tyska-svenska, Utbildas på Yrkeshögskolan för Biodling.

  Thomas Dahl

  Ansvarsområde: Kontakt och nätverkande med biodlingsföretag, branschorganisationer och myndigheter. Delat ansvar för marknadsföring och metodutvärdering.
  Kompetenser: Biodlingsteknik 40 års erfarenhet, kommersiell storskalig drift, 300+ bisamhällen, v.ordf Biodlingsföretagarna, Organisatör BeeCome 2016, Media och trycksaksproduktion, företagare Höre Bi och Boskap Fa.

  Rådgivare

  Rådgivare

  Rådgivare
  

  Atsuto Maki

  Rådgivare Computer Vision

  Associate Professor, KTH, Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, Interaction

  • Location: Stockholm
  • Website: Link

  Joachim de Miranda

  Rådgivare biodling

  Docent/Associate Professor SLU, expert bin/varroa

  Randy Oliver

  Rådgivare metodutveckling

  Världsledande auktoritet tillämpad forskning inom biodling. Kolumnist American Bee Journal

  • Location: Californien, USA
  • Website: Link

  Serge Belongie

  Rådgivare Computer Vision

  prof. Cornell Univ. Världsledande auktoritet, digital bildanalys. Utvecklare av Visipedia.

  • Location: Ithaca, New York, USA
  • Website: Link