Diagram Korrelation

Visar förhållandet mellan de olika metoderna

Förhållandet mellan
BeeScanning: Skakburk: Apistan
1: 10: 13
Betyder att om BeeScanning anger 1 Varroa
finner man 10 med Skakburken
och 13 med Apistan.

Medianvärdet
0,2  1,9  2,6


Diagram Inverterade värdenMedianvärdet
0,2  1,9  2,6Pilotstudie 2016
utökad studie planeras 2017