Svara

Slut i lager! Vanneboda Hallonblomning och vitklöver, Lindblom och högsommarblomster, draget slutar ofta mitten av juli. Sällan ljung.
Slut i lager! Glömyra Höstrybs, hallonblomning och vitklöver Huvuddrag maj-juli. Klimatzon 3.
Slut i lager! Södra Bergsstigen Lindesbergs villaträdgårdar, Kyrkbergets skog med blandning av vildmark och ljung vissa år!
Slut i lager! Järleån Rikligt vårdrag från sälg och maskros, senare vitklöver. Ljus honung.
Slut i lager! Stålbo Skogs och ängsdrag, ibland med ljung och tistelblomning.
Slut i lager! Bresund Ekologiska växtodlingar med varierat drag från maskros, hallonblomning och vitklöver. 2017 även honungssört och bovete.