Bitter or Sweet

Endast ca 10% av varroa är optiskt synliga.
Det betyder att i bilden ovan finns ytterligare 60 kvalster som är gömda!
Det är svårt att ta in!
Sweet

Flertalet bilder visar ganska lätt detekterbara varroa (sweet)

faq om appen

Om appen Var kan appen laddas ner? För iPhone på Appstore och för Android på Google Play. Vad kostar det? Appen är gratis…

Vscan
· Add Comment

faq i appen

Inne i appen Varför ett ritat bi på skärmen? Rör kameran så att bina i bilden passar det ritade biets storlek. D…

Vscan
· Add Comment

faq projekt

Projektet Hur lär sig ett neutralt nätverk, NN? Först är det aktivt tränat (supervised learning) av en deep learning professionell utvecklare…

Vscan
· Add Comment

faq project

ProjectHow does the neural network learn?The neural network, NN, is actively taught by a deep learning professional who has access to a good amount…

Vscan
· Add Comment

faq about the app

About the app Where can I download the app? Available on Appstore and Google Play What is the price of using the app? Free to…

Vscan
· Add Comment

faq inside the app

Inside the app Why is there a silhouette bee when I want to add an image? Move your camera to sync it with the size…

Vscan
· Add Comment
PageLines