Bitter or Sweet

Endast ca 10% av varroa är optiskt synliga.
Det betyder att i bilden ovan finns ytterligare 60 kvalster som är gömda!
Det är svårt att ta in!
Sweet

Flertalet bilder visar ganska lätt detekterbara varroa (sweet)

Tagger team på P4 Örebro

P4 Örebro om sommarjobb med Beescanning Först om bakgrunden ca 3.11.58 Intervju med Thea och Linus kl. 12.06…

Vscan
· Add Comment

Lindenytt om Tagger team

Lindenytt om Tagger Teamet…

Vscan
· Add Comment

Bilder som inte kan analyseras

Tänk på följande för en bra bild att analysera. 1. Rätt avstånd ca 20 cm. 2. Skärpa. Håll…

Vscan
· Add Comment

Autofokus på iPhone

Vi har upptäckt att autofokus inte fokuserar på iPhone. Vi har testat iPhone 6, 8 och 10. iOS 11.4 Kan vara senaste versionen…

Vscan
· Add Comment

Tagger Team

En grupp studenter jobbar med att granska tusentals bilder av bin. De undersöker bilderna och markerar regioner som innehåller objekt som appen tr…

Vscan
· Add Comment

Fransk media

Fransk media uppmärksammar BeeScanning…

Vscan
· Add Comment
PageLines