FN uppmärksammar pollinatörerna

 In biodlingens värde, statistik

I februari 2016 släppte FN en rapport om hur hoten mot bina också är ett hot mot den globala matförsörjningen.

Press_Release__Pollinators_Vital_to_Our_Food_Supply_Under_Threat___IPBES

Recent Posts