Bologna Coloss

 In pr

BeeScanningprojektet presenterades efter inbjudan för världens ledande biodlingsforskare i Bologna, Italien, 21-22 april. Värdefull feedback och många nya kontakter etablerades som redan haft och kommer att få stor betydelse för projektet.
coloss

puh

abstract

summary

Recent Posts