Hrvatski

 In språk

Millions of honeybee colonies will die every year! 
Milioni pčelinjih društava umiru svake godine!
 
In the US about 44%!
U SAD-u oko 44%!
 
Each year!
Svake godine!
 
It’s terrible -and the main cause is the parasite mite  -Varroa Destructor.
To je užasno – a glavni je uzrok parazit po imenu Varroa destructor
 
In Europe almost 20% are lost yearly.
U Europi se gubi godišnje gotovo 20% društava.  
 
My friend and collegue my next neighbour he had 800 colonies and lost 500!
Moj prijatelj, kolega i prvi susjed je od 800 društava izgubio njih čak 500!
 
The following winter he lost another 250, so now today he is left with 50 colonies. 
Iduće zime izgubio je daljnih 250, tako da danas ima još samo 50 društava.
 
Beekeepers around the world are struggling to save their bees from varroa.
Pčelari diljem svijeta se bore da zaštite svoje pčele od varoe.
 
But they fail! 
Ali ne uspijevaju u tome!
 
They fail to detect the infestation level  in time – and so when the winter comes there bees are dead.
Ne uspijevaju na vrijeme detektirati stupanj zaraze – i kad dođe zima, njihove pčele umiru.
 
Its a shame!
To je šteta!
 
We can change that!
Mi to možemo promijeniti!
 
My name is Björn Lagerman.
Moje ime je Björn Lagerman.
 
I have about 100 beehives in the middle of Sweden. 
Ja imam oko 100 košnica u središtu Švedske.
 
Last summer I discovered what I believe is a new way to monitor Varroa. 
Prošlo ljeto vjerujem da sam otkrio novi način nazora varoe.
 
– By only using the camera in your phone.
Dovoljno je korištenje kamere od Vašeg mobilnog telefona.
 
The idea is to take pictures with the phone and let an app find the mites in the images.
Ideja je da fotografirate društvo i aplikacija će pronaći parazite na slici.  
 
Then you decide to treat or not. 
Tada može odlučiti da li ćete ih tretirati ili ne.
 
The app will also provide basis for finding bees that show resistance against Varroa.
Aplikacija će Vam također pomoći u pronalaženju pčela koji pokazuju otpornost prema varoi.
 
This is very important! 
Ovo je jako važno!
 
We can not depend on chemicals, we must select for resistance..
Ne smijemo ovisiti o kemijskim sredstvima, moramo vršiti selekciju za povećanje otpornosti..
 
 
To make the app work we are creating a database and image analysing software.
Kako bi aplikacija bila što efikasnija, mi stvaramo bazu podataka i unapređujemo softver za analizu fotografija.   
 
We wish to collect thousands of pictures from frames with bees.
Želimo skupiti tisuće fotografija od okvira sa pčelama.
 
We then group them according to infestation level as measured by alcohol washing..
Nakon toga ćemo im grupirati prema stupnju zaraze izmjerene sa alkoholnim ispiranjem..
 
That is the foundation for the development of the software.
Ovo je temelj za razvoj softwera.
 
The correlation between images and alcohol washing as benchmark.
Ovisnost između fotografije i alkoholnog ispiranja kao mjerilo.
 
 
How many mites in the images and how many mites there are in the alcohol washing.
Koliko parazita na fotografiji i koliko je parazita u alkoholnom ispiranju.
 
 
We aim to have the app ready in december 2017.
Planiramo završiti aplikaciju do prosinca 2017. godine.
To push the project ahead, your help would make a great difference. 
Vaša pomoć bi u velikoj mjeri poduprijela napredak ovog projekta.
 
We wish to get pictures and survey data from about 10.000 hives.
Želimo prikupiti fotografije i istraživačke podatke od otprilike 10 000 košnica.
 
Around 40 000 images totally. 
Ukupno 40 000 fotografija.
 
The more pictures we can collect the faster we can develop and the more accurate the software.
Što više fotografija skupimo, to brže možemo razvijati projekt, i imati što precizniji softver.  
 
We think we can reach that really fast if some 1000 beekeepers worldwide examined 10 hives each. 
Mislimo da to možemo postići uskoro – potrebno je da 1000 pčelara diljem svijeta analizira po 10 košnica.
 
During 2017 we will compare the data with our own extended survey.
Tijekom 2017. godine usporedit ćemo podatke sa našim istraživanjem.
 
It will be supervised by leading experts and researchers already on board in our team.
Istraživanje će provoditi i nadzirati vrhunski stručnjaci i istraživači koji su već dio našeg tima.
 
 
 
For the initial stage we need about  5000 dollars.
Za početak trebamo oko 5000 dolara
 
So that is what we ask for. 
Upravo to i tražimo.
 
The more you help us the faster and more exact our results will be.
Što nam više pomognete, naši će rezultati time biti brži i precizniji.
 
Funds are needed for building a database stucture to handle lots of data from the worlds beekeepers.
Sredstva su nam potrebna za kreiranje strukture baze podataka koja će predstavljati podatke od pčelara diljem svijeta.
 
 
Depending on your contribution as a beekeeper or a backer we wish to offer:
Ovisno o Vašem doprinosu kao pčelaru ili kao sponzoru mi Vam želimo ponuditi:
 
-Personal analysis of colonies. 
Osobnu analizu društava.
-T-shirts with “I support BeeScanning”.
Majicu sa oznakom „Ja podržavam BeeScanning“ (Skeniranje pčela)
-Your name on our supporter page. 
Vaše ime na našoj stranici sponzora
 
Companies: 
Tvrtke:
-Can advertise in the app and on the supporter page. 
Se mogu reklamirati u aplikaciji i na stranici sponzora
-Use our logo in your own marketing.
Koristiti naš logo u vlastitom marketingu
 
Donors
Sponzori
– Your name as supporter on our site, T-shirts.
Vaše ima na našoj stranici sponzora, majice
Major donors will get invitations to visit apiaries and meet our incredible research team.
Veliki sponzori će biti pozvani u posjet pčelinjacima na upoznavanje sa našim nevjerojatnim istraživačkim timom.
 
 
 
 
 
Its really vital to help our bees.
Od presudne je važnosti da pomognemo našim pčelama.
 
Bees are so important.
Pčele se jako važne.
 
The project will have great social impact.
Projekt će imati veliki društveni utjecaj.
 
Beekeepers around the world, join our efforts!
Pčelari diljem svijeta, ujedinimo naš trud!
 
Backers help the future of beekeeping!
Sponzori, pomozite budućnost pčelarstva!
 
From me and the team – thank you!
Veliko hvala od time i mene!

Recent Posts