Svenska

 In språk

Svenska

Miljoner bisamhällen dör varje år.

I USA dör ca 44% varje år! Det är fruktansvärt!

Den viktigaste orsaken är parasitkvalstret Varroa destructor.

I Europa förloras ca 20% årligen.

Min vän och kollega, min närmaste granne, hade 800 samhällen.

Han förlorade 500!

Följande vinter ytterligare 250!

Så nu, idag har han kvar 50 samhällen.

Biodlare i hela världen kämpar för att rädda sina bin från Varroa.

Men de misslyckas

De misslyckas med att upptäcka angreppsgraden i tid.

Så när vintern kommer

Är bina döda.

Vilket slöseri!

Vi KAN ändra det.

Mitt namn är Björn Lagerman.

Jag har ca 100 bisamhällen i mitten av Sverige

Förra sommaren upptäckte jag, vad jag tror är det ultimata sättet

att övervaka Varroa

Genom att helt enkelt
använda kameran i telefonen

Idén är att ta bilder med telefonen och låta en app hitta Varroan

Sen kan du bestämma om du ska behandla eller inte

Appen kommer också att ge en grund

för att hitta bin som har resistens mot Varroa

och det är mycket viktigt.

Vi kan inte vara beroende av kemikalier

Vi måste avla på resistens.

För att göra appen skapar vi en databas

och utvecklar program för bildanalys

Vi samlar in tusentals bilder

på ramar med bin

Vi grupperar sedan bilderna efter angreppsgraden

som vi mäter med alkoholtvättning.

Det blir grunden för utvecklingen av bildanalysprogrammet.

Förhållandet mellan bilderna och

och alkoholtvättningen som benchmark.

Hur många kvalster i bilderna

och hur många i alkoholproverna.

Vi siktar på att ha appen klar i december 2017

För att hjälpa projektet framåt är din hjälp avgörande

Vi önskar samla in bilder från 10 000 bisamhällen

Ungefär 40 000 bilder

Ju fler bilder vi kan få ju snabbare kan vi utveckla.

och desto säkrare blir programvaran

Vi tror vi kan nå det väldigt fort om 1000 biodlare

Undersökte 10 samhällen vardera

Under 2017 kommer vi att jämföra insamlade data

med vår egen utvidgade fältundersökning

Det kommer att övervakas av ledande experter och forskare

som redan är engagerade i vårt team

För den inledande fasen behöver vi 50 000 kr

Så det är vad vi ber om

Ju mer du hjälper projektet

desto snabbare utveckling och säkrare resultat.

Finansiering behövs för att bygga infrastruktur kring databasen.

Så att vi kan ta emot och hantera

stora datamängder från världens biodlare.

Beroende på ditt bidrag som biodlare eller backer

vill vi erbjuda

Personlig analys av bisamhällen

T-shirts med I support BeeScanning

Ditt namn på vår supportersida förstås

Företag kan annonsera i appen

På supporter sidan

och använda vår logga i er egen marknadsföring

Och backers, ditt namn på supportersidan, T-shirts

Större backers får inbjudan att besöka våra bigårdar

och möta vårt fantastiska forskningsteam.

Det är verkligen avgörande att hjälpa våra bin

Bin är så betydelsefulla

så projektet har stor påverkan på vårt samhälle.

Biodlare över hela världen!

Stöd våra ansträngningar!

Backers! Stöd biodlingens framtid!

Från mig och teamet!

Tack!

Recent Posts