0

Räkna bin

För att kunna beräkna andel varroa i förhållande till antal bin måste programvaran kunna bestämma båda. Det är helt olika tekniker som används för detta. I räkningen analyseras den sk. densiteten [...]