In media, pr

Erik Österlund, inbjuden av Jordbruksverket, presenterade några av sin a tankar om BeeScanning. Konferens i samband med Biodlingsföretagarnas årsmöte i Nyköping 9-11 feb 2018.

Beescanning – några tankar

Beescanning-projektet utvecklar en app för mobiltelefoner och surfplattor som utnyttjar kameran i dessa. Bilderna ger underlag för beräkningar som underlättar biodlingen och forskningen.

Jag gick med i projektet av tre anledningar.

1. Jag stöder alla initiativ som underlättar för biodlare att utveckla varroaresistenta bin. Det man pratade om initialt med denna app var att den skulle underlätta att mäta angreppsgraden av varroakvalstret i bisamhällen.

2. Projektet ligger helt rätt i tiden. Man utnyttjar tekniska landvinningar för utveckla hjälpmedel i biodlingen. Om inte vi gör det här nu, så kommer det att i en nära framtid att göras av andra någon annanstans i världen.

3. Det finns så många utvecklingsmöjligheter för olika användningsområden för både vanliga biodlare och för forskare.

Ju mer appen lär sig ju bättre blir den på det den gör.

Ganska snart var det en äldre biodlare i USA som tyckte att appen skulle kunna hitta drottningen åt honom. Det gör den idag.

Målet för den funktionen är att  fotografera en ramsida i taget. När man fotograferat den ramsida på vilken drottningen är piper appen. Då vet man vilken ram drottningen befinner sig på och man kan leta noggrant på den tills man hittar henne.

Snart såg jag att Emil Romanus och Teorem uppfyller förväntningarna på vad de kan göra med att lära appen och utveckla den till ett användbart redskap i version 1.0, snart nog, och sedan ytterligare i kommande versioner. Björn och Rikard Lagerman har jobbat hårt för att utveckla projektet och Susanna Kivling har fotograferat bin i Mellansverige och tagit alkoholprover för att kalibrirera appen. Hon har liksom Björn laddat upp massor med bilder och regisrerat olika saker för appen att lära sig. Jag och andra har hittills mest varit bollplank och idégivare. Susanna är nu barnledig och en ersättare för henne är på gång.

Det är bara kreativiteten som sätter gränser för vad man kan utveckla appen till att göra.

Den kan utvecklas till att vara en del i VSH-projektet om man vill. T ex till att känna igen yngelceller som öppnats och täckts igen då den täckningen blir litet annorlunda.

Man skulle snabbt kunna beräkna hur mycket yngel, pollen och foder det finns i samhällen, relativt och absolut.

Sjuka bin och sjukt yngel kan identifieras.

Man kan använda videoklipp och identifiera rörelsemönster av olika slag.

Börja fundera och ge förslag./ Erik

 

Emmy Sundström gave a speech on her business analyzing and preventing American Foulbrood. Emmy has been recruited to the BeeScanning team.

Susanna Kivling (with her little daughter) in talk with Emmy Sundström (to the left) and Barbara Locke.

Recent Posts