Teorem huvudsponsor SSBA

 In forskning

Teorem AB, vår partner i utvecklingen av BeeScanning, är huvudsponsor tillsammans med Apple, Autoliv och andra ledande företag inom utvecklingen av artificiell intelligens. Den 7-9 mars arrangeras

the 36th Annual Swedish Symposium on Image Analysis!

på KTH med en av projektets rådgivare som organisatör. Se mer här http://ssba2018.se/venue

Recent Posts