faq om appen

by

Om appen

Var kan appen laddas ner?

För iPhone på Appstore och för Android på Google Play.

Vad kostar det?

Appen är gratis att ladda ner liksom den första analysen av max 30 bilder i en kollektion.
Analys av ett samhälle/kollektion 10 Tokens = € 1,99 (ca 20 kr = 0,6 kr/bild)
50 Token Pack – 5% € 9,49
100 Token Pack -10% € 17,99
500 Token Pack -15% € 84,99

När ska man ta bilder?

I början och slutet av säsongen, 1-2 mån före invintringen.

Är appen beroende av kontakt med internet?

Bilder kan tas offline och analyseras senare. Analyserna görs online.

Vad är varroainfestation?

Antalet varroa delat med antalet bin. I ett prov med 3 varroa på 300 bin skulle det vara 3/300 = 0,01 = 1%. Om detta är de kvalster som upptäcks på bina i bilderna sätts det i förhållande till antalet bin i samma bilder. Antalet multipliceras med en faktor eftersom bara en viss andel är synliga.
Vi utvärderar kontinuerligt vilken faktor som enligt våra undersökningar bäst speglar det egentliga antalet varroa (mätt genom tvättning med alkohol). Faktorns värde kan komma att ändras beroende av nya resultat i våra pågående studier.
Exempel: 3 varroa hittas i bildkollektionen. 3 * faktor 8 = 24 varroa, beräknade. Antag 2500 bin i bilderna ger 24/2500 = 0,0096 ≈ 1% infestation.

Vad är Deformed Wing Virus, DWV?

Deformerade vingar beror av ett virus. Varroa sprider virus när det suger på sina offer. DWV är en stark indikator på hög angreppsgrad. Däremot betyder inte frånvaro av DWV att det är låg varroainfestation. Om DWV upptäcks vill man troligen undersöka närmare.

Är appen pålitlig?

Vid lansering vet vi bara att i våra tester hittas varroa och drottning med stor tillförlitlighet. DWV behöver mer träning för tillfredställande resultat. Ju mer bilder vi samlar och ju mer felanmälningar vi kan använda i träningen desto bättre kommer appen att bli. De neurala nätverken lär sig av sina misstag och förbättras ständigt. Se det som att du deltar i ett pionjärarbete och din medverkan gör skillnad.
Reservation: Resultaten är baserade på våra undersökningar 2016-2017. Detta är under våra omständigheter, våra metoder, de raser vi undersökt. Se mer här https://beescanning.com/eng/studie/ Resultaten från 2017 bearbetas forfarande och beräknas publiceras våren 2018. Om du vill kalibrera resultat från Beescanning med dina egna undersökningar med alkohol-tvättning är vi mycket intresserade av resultat utifrån dina förutsättningar för att kunna bygga in det i appens förståelse av vad som påverkar binas hälsa.

Vad betyder resultaten?

Resultaten indikerar eventuellt behov av behandling. De kommer även att kunna användas för att avläsa trender och hitta samhällen som kan vara intressanta för selektion i resistensaveln.
Viktigt: Betänk att ett resultat som indikerar låg angreppsgrad, <1%, inte är en garanti för att inte behandla. Beroende av dina specifika förutsättningar; vilken typ av bin, tid på säsongen, reinvasion från grannar, kvalitet och antal bilder etc…. kan påverka hur resultaten ska tolkas. Å andra sidan är ett resultat som visar hög infestation en stark varningssignal som bör tas på allvar.

0%
Bra! Bekräfta resultatet med upprepad undersökning med fler bilder alternativt även med alkoholtvättning. Samhället kan vara av intresse för avel.

<0,5%

Beroende av tid på säsongen och ev. behandlingshistorik kan detta var OK. Notera samhället för fortsatt utvärdering.

≈1% Överväg behandling. Notera samhället för fortsatt övervakning.

≈3% Agera snarast. Detta betraktas vanligen som ett tröskelvärde.

>5%
Stor fara. Samhället riskerar att dö och sprida varroa till grannarna. Agera omedelbart.

Hur ska samhället behandlas?

Det finns många alternativ beroende på årstid och hur du vill sköta dina bin. Läs mer på jordbruksverket och http://scientificbeekeeping.com/varroa-management/treatments-for-varroa/

Var lagras scannade bilder?

På vår server.

Vem äger bilderna?

Du. Vi äger rätten att använda dom för BeeScannings syften.

Vad händer om jag förlorar eller byter telefon?

Bilderna kan återställas från vår server.Your images will be recovered from the server.

Vad symboliserar app ikonen?

Den utstrålar den stress bina utsätts för av varroa liksom kommunikationen via internet. De dynamiska hexagonerna signalerar bin, den röda punkten parasiten och fara, wifi ränderna signalerar teknologi.

Med vilken noggrannhet hittas varroa?

I lab-miljö är testresultatens noggrannhet kring +/- 5 %

Med vilken noggrannhet räknas bin i bilderna?

I lab-miljö är testresultatens noggrannhet kring +/- 5 %

Kan appen hitta drottningen omedelbart, offline?

I första versionen hittas drottning bara via analys på server. Offline planeras i uppdateringar.

Jag betalade men kan inte scanna bilderna.

Kontrollera förbindelsen med internet och försök igen. Maila support@beescanning.com om problemet kvarstår.
%d bloggare gillar detta:
PageLines