BeeScanning avslöjar varroa i Norrland

 In app

Fyndet av varrokvalstren i Västerbotten gjordes vid Umeå universitet den 15 oktober 2019 vid en sista rutinanalys innan invintringen av ett bisamhälle med nordiska bin, som hade flyttats i slutet på juli 2019 från Tavelsjö inom Umeå kommun till Umeå stad. Tidigare slumpmässiga tester av bisamhällen i Umeå med omnejd under 2019 och under tidigare år hade inte visat indikationer på förekomst av varroakvalster.

Det första varningstecknet kom dock under sommaren 2019 då vår bitillsyningsman Anders Berg upptäckte ett exemplar av ett varroakvalster i ett bisamhälle i Vännäs kommun. Vid en efterföljande myrsyrabehandling upptäcktes inga fler varroakvalster. Detta annonserades därmed som en försiktig varning på ett av våra lokala biföreningsmöten under sommaren 2019. Det andra varningstecknet komi september 2019 när vi använde appen ”Beescanning” för att uppskatta mängden varroakvalster direkt

page7image2128128128

7

på ramarna på några olika bisamhällen med nordiska bin. Vi fick då värden mellan 1.28-1.58 %, men trots detta kunde vi inte hitta några varroakvalster. I oktober 2019 kunde vi dock hitta levande varroakvalster på ett av dessa bisamhällen. Nedfallet på en bricka under en nätbotten producerade 1-2 varroakvalster på en dag, och en slumpmässig test av ca 100 bin visade att sex varroakvalster kunde hittas. Efter en oxalsyrabehandling för ett normalt bisamhälle (dvs. ca 25-30 ml av en 3.2 % oxalsyra dihydratlösning) kunde vi iaktta ett häftigt nedfall av hundratals varroakvalster. Dock kunde vi inte ännu konstatera några missbildade bin.

Som reaktion på detta bildade vi snabbt ett lokalt ”varroakvalsterkristeam” med en bitillsyningsman(Anders Berg), en bihälsoansvarig och varroainstruktör (Jörgen Kragh), ordföranden för Umeå- traktens biodlareförening (Åke Jonsson), några erfarna biodlare (Per Ruth, Rolf Sjöström, med flera), och några biforskare vid Umeå universitet (Natuschka Lee, Uwe Sauer och Philippe Simon). Självklart anmälde vi detta snabbt till Eva Forsgren hos Sveriges nationella referenslaboratorium för bihälsa vid Sveriges Lantbruksuniversitet, och Jordbruksverkets bihälsokonsulent Preben Kristiansen. Just nu pågår insamling av data för vidare analyser, men här en kort sammanfattning av nuvarande spekulationer kring varroakvalstrets uppträdande i Västerbotten från några medlemmar i vårt kristeam:

Varför upptäcker vi detta först nu på senhösten?

Natuschka Lee: Det var en ren slump att vi upptäckte detta. Vi hade bara tänkt göra en enkel rutinkontroll innan invintringen för andra forskningssyften. Dessutom tänkte vi att det vore bra att följa rådet från Beescanningsappen, där vi trots det låga fyndet (1.28 % förekomst) uppmanades att hålla koll på våra bisamhällen. Det visade sig att Beescanningsappen hade rätt åtminstone för ett av de två bisamhällen som appen hade föreslagit att det kunde förekomma varroakvalster i.

Recent Posts