Inlägg Posts by: "vscan"

by

Erik Österlund, inbjuden av Jordbruksverket, presenterade några av sin a tankar om BeeScanning. Konferens i samband med Biodlingsföretagarnas årsmöte i Nyköping 9-11 feb 2018. Beescanning – några tankar Beescanning-projektet utvecklar en app för mobiltelefoner och surfplattor som utnyttjar kameran i dessa. Bilderna ger underlag för beräkningar…(Read More)

BeeScanning presenterades inför nordens samlade forskare och rådgivare från institutioner och organisationer. Ca 50 deltagare. Presentationer och abstract nedan Program_NBBC_NBARS_2018_RIGA…(Read More)

Räkna bin

by

För att kunna beräkna andel varroa i förhållande till antal bin måste programvaran kunna bestämma båda. Det är helt olika tekniker som används för detta. I räkningen analyseras den sk. densiteten i bilden och omvandlas till antal. Vi är nu slutskedet i bildanalysutvecklingen. Första…(Read More)

BeeScanning-kväll 20180109 Viktiga synpunkter från erfarna biodlare i Bergslagens Biodlarförening om appens funktioner och betalmodeller. Roligt med flera långväga gäster från Örebro och Degerfors. (Två kvinnor saknas till höger i bild)   &nbsp…(Read More)

T-shirts skickas

by

Vi är så glada att i kommande vecka börja skicka T-shirts till alla våra “backers” och andra som ställt upp med bin och bilder och hjälpt BeeScanning under 2017. Hör av dig med adress och storlek om du saknar leverans…(Read More)

Ny ansökan – 2.0

by

Ny ansökan har lämnats till Jordbruksverket för nästa steg perioden 20180701-20190701. BeeScanning 2.0 – övervakning av biologiskt system. Avsikten är att utveckla tekniken till helhetsbedömningar av hälsotillstånd med ny teknik och i steg tre utveckla kunskap för övervakning av komplexa system inom generella områden s…(Read More)

Fullt stöd

by

Jordbruksverket meddelade 20171218 att man beslutat bifalla BeeScannings ansökan om stöd via Europeiska Innovations Programmet EIP till projektet med 3 506 000 kr…(Read More)

Ny logo

by

Det var inte lätt att välja! Med 303 bidrag från 82 begåvade designers, via 99designs.com är vi så nöjda att samarbeta med designer Eshtiyak. Många var väldigt intressanta och attraktiva. Det som avgjorde var enkelheten och komplexiteten tillsammans, i tidlös grafik. Flera andra (biet ritat med…(Read More)

Varroa-bestämning

by

Vid ett seminarium idag diskuterade vi hur man kan avgöra om ett objekt är ett varroakvalster eller ej. Exempelvis föreställer första bilderna inte varroa utan bilus. Vidare längre ner är region 2157 felaktigt markerad som varroa. Vad kan det vara? Förslag? varoadetermination…(Read More)

PageLines