Inlägg Currently viewing the category: "app"

Rotationsfel

by

Ví har just nu ett fel i Android-versionen där bilderna roteras fel 90 grader när man tar bilderna i landscape läge.  Detta gör att hittade objekts position hamnar 90 grader fel. Vi har nyss identifierat problemet och jobbar på en lösning. &nbsp…(Read More)

Appen förbättrad i många avseenden. Nya versioner lanseras idag för både iOS och Android. Radera gamla och installera nyheterna. Samtidigt uppdateras analysförmågan avsevärt i våra neutronnäts AI (artificiella intelligens). Detta efter att vi har manuellt taggat mer än 10 000 regioner i 7 000 bilder…(Read More)

Tänk på följande för en bra bild att analysera. 1. Rätt avstånd ca 20 cm. 2. Skärpa. Håll mobilen med båda händerna. Ställ ramen mot stöd. 3. Undvik direkt solljus. Skugga ger mycket bättre bilder utan skarpa kontraster. 4. Mycket bin. En kollektion…(Read More)

Autofokus på iPhone

by

Vi har upptäckt att autofokus inte fokuserar på iPhone. Vi har testat iPhone 6, 8 och 10. iOS 11.4 Kan vara senaste versionen som orsakar problemen. Vi undersöker och återkommer snart. Vänligen rapportera dina erfarenheter till support@beescanning.com…(Read More)

Hej alla BeeScanners

by

Appen är fortfarande i beta version. Vi arbetar på att förbättra ett flertal funktioner. Hur appen svarar vid dålig nätverksförbindelse, hur designen fungerar och hur man använder appen, hur väl analyserna görs, kontofrågor, betalningsmodeller…bildkvaliteten i iPhone verkar sämre än i Android,. Vi undersöker…(Read More)

iOS nära!

by

Vi har byggt om appen för att anpassa till Apples villkor. Lansering strax. Kommande steg: – gratis scanning. – bättre prestanda, färre felmarkerade objekt. Användarna rapporterar fel. – snabbare arkitektur. Bilderna hämtas effektivare…(Read More)

PageLines