Inlägg Currently viewing the category: "forskning"

BeeScanning presenterades inför nordens samlade forskare och rådgivare från institutioner och organisationer. Ca 50 deltagare. Presentationer och abstract nedan Program_NBBC_NBARS_2018_RIGA…(Read More)

Ny ansökan – 2.0

by

Ny ansökan har lämnats till Jordbruksverket för nästa steg perioden 20180701-20190701. BeeScanning 2.0 – övervakning av biologiskt system. Avsikten är att utveckla tekniken till helhetsbedömningar av hälsotillstånd med ny teknik och i steg tre utveckla kunskap för övervakning av komplexa system inom generella områden s…(Read More)

Varroa-bestämning

by

Vid ett seminarium idag diskuterade vi hur man kan avgöra om ett objekt är ett varroakvalster eller ej. Exempelvis föreställer första bilderna inte varroa utan bilus. Vidare längre ner är region 2157 felaktigt markerad som varroa. Vad kan det vara? Förslag? varoadetermination…(Read More)

PageLines