Inlägg Currently viewing the category: "forskning"

Coloss och Eurbee8

by

BeeScanning deltog 16-18 september vid Coloss-mötet och utställning i Ghent. Flera forskargrupper vill använda Beescannings teknologi och utveckla samarbete i kommande projekt. Det handlar om insamling av data för värdering av varroans ekonomiska trösklar och deltagande i “BEE-cOHESIvE– “honeyBEEs – Operationalizing HEalth Status Index in Europe” H2020…(Read More)

Tagger Team

by

En grupp studenter jobbar med att granska tusentals bilder av bin. De undersöker bilderna och markerar regioner som innehåller objekt som appen tränas att hitta. Den artificiella inteligensen, AI, matas med bilderna och lär sig att förbättra sin förmåga att hitta parasiten varroa och andra tecken p…(Read More)

Teorem AB, vår partner i utvecklingen av BeeScanning, är huvudsponsor tillsammans med Apple, Autoliv och andra ledande företag inom utvecklingen av artificiell intelligens. Den 7-9 mars arrangeras the 36th Annual Swedish Symposium on Image Analysis! på KTH med en av projektets rådgivare som organisatör. Se mer här http://ssba2018…(Read More)

BeeScanning presenterades inför nordens samlade forskare och rådgivare från institutioner och organisationer. Ca 50 deltagare. Presentationer och abstract nedan Program_NBBC_NBARS_2018_RIGA…(Read More)

Ny ansökan – 2.0

by

Ny ansökan har lämnats till Jordbruksverket för nästa steg perioden 20180701-20190701. BeeScanning 2.0 – övervakning av biologiskt system. Avsikten är att utveckla tekniken till helhetsbedömningar av hälsotillstånd med ny teknik och i steg tre utveckla kunskap för övervakning av komplexa system inom generella områden s…(Read More)

Varroa-bestämning

by

Vid ett seminarium idag diskuterade vi hur man kan avgöra om ett objekt är ett varroakvalster eller ej. Exempelvis föreställer första bilderna inte varroa utan bilus. Vidare längre ner är region 2157 felaktigt markerad som varroa. Vad kan det vara? Förslag? varoadetermination…(Read More)

PageLines