Inlägg Currently viewing the category: "metodutveckling"

Tagger Team

by

En grupp studenter jobbar med att granska tusentals bilder av bin. De undersöker bilderna och markerar regioner som innehåller objekt som appen tränas att hitta. Den artificiella inteligensen, AI, matas med bilderna och lär sig att förbättra sin förmåga att hitta parasiten varroa och andra tecken p…(Read More)

Varroa-bestämning

by

Vid ett seminarium idag diskuterade vi hur man kan avgöra om ett objekt är ett varroakvalster eller ej. Exempelvis föreställer första bilderna inte varroa utan bilus. Vidare längre ner är region 2157 felaktigt markerad som varroa. Vad kan det vara? Förslag? varoadetermination…(Read More)

I början kommer träningen av neuronnätet ske på exakt samma sätt som i bilden! Den enda skillnaden är att en människa får klippa ut alla bin som har en parasit på sig, och det bygger vi ett oerhört snabbt verktyg för att göra enkelt! Värt…(Read More)

Diagram över korrelation

by

Förhållandet mellan de tre undersökta metoderna i pilotstudien 2016.   Förhållandet mellan BeeScanning: Skakburk: Apistan 1: 10: 13 Betyder att om BeeScanning anger 1 Varroa finner man 10 med Skakburken och 13 med Apistan. (Även extremen kupnr 41 visar samma relation men har uteslutits här eftersom det gör…(Read More)

PageLines