Inlägg Currently viewing the category: "Okategoriserade"

faq om appen

by

Om appen Var kan appen laddas ner? För iPhone på Appstore och för Android på Google Play. Vad kostar det? Appen är gratis att ladda ner liksom den första analysen av max 30 bilder i en kollektion. Analys av ett samhälle/kollektion 10 Tokens = € 1,99 (ca 20 kr = 0,6…(Read More)

faq i appen

by

Inne i appen Varför ett ritat bi på skärmen? Rör kameran så att bina i bilden passar det ritade biets storlek. Då ryms ca 250 bin i bilden. Det optimerar analysmöjligheterna. Var i kupan ska bilderna tas? I yngelrummet. Börja med andra yngelramen. Hur ska bilderna tas? Placera ramen s…(Read More)

faq projekt

by

Projektet Hur lär sig ett neutralt nätverk, NN? Först är det aktivt tränat (supervised learning) av en deep learning professionell utvecklare med tillgång till ett stort antal data. (Manuellt markerade regioner från vår databas Tagger). Förenklat kan man säga att vi visar NN ett bi med…(Read More)

faq about the app

by

About the app Where can I download the app? Available on Appstore and Google Play What is the price of using the app? Free to download. Free to scan up to 30 images in your first collection. You will start with a sign up bonus of 10 Tokens. Analyzing one collection is 10 tokens =…(Read More)

faq inside the app

by

Inside the app Why is there a silhouette bee when I want to add an image? Move your camera to sync it with the size of the bees and your picture will be optimal for analyse. Where in the hive should I take the pictures? Take pictures from second brood frame and as many as…(Read More)

BeeScanning-kväll 20180109 Viktiga synpunkter från erfarna biodlare i Bergslagens Biodlarförening om appens funktioner och betalmodeller. Roligt med flera långväga gäster från Örebro och Degerfors. (Två kvinnor saknas till höger i bild)   &nbsp…(Read More)

Ny ansökan – 2.0

by

Ny ansökan har lämnats till Jordbruksverket för nästa steg perioden 20180701-20190701. BeeScanning 2.0 – övervakning av biologiskt system. Avsikten är att utveckla tekniken till helhetsbedömningar av hälsotillstånd med ny teknik och i steg tre utveckla kunskap för övervakning av komplexa system inom generella områden s…(Read More)

PageLines