Diagram över korrelation

 In metodutveckling

PageLines-diagram3met2.png

Förhållandet mellan de tre undersökta metoderna i pilotstudien 2016.

 

Förhållandet mellan
BeeScanning: Skakburk: Apistan
1: 10: 13
Betyder att om BeeScanning anger 1 Varroa finner man 10 med Skakburken och 13 med Apistan.

(Även extremen kupnr 41 visar samma relation men har uteslutits här eftersom det gör övriga resultat grafiskt svåra att se.)

Recent Posts