Hur BeeScanning analyserar bilderna

 In bildanalys, metodutveckling

I början kommer träningen av neuronnätet ske på exakt samma sätt som i bilden! Den enda skillnaden är att en människa får klippa ut alla bin som har en parasit på sig, och det bygger vi ett oerhört snabbt verktyg för att göra enkelt!

Värt också att nämna är att detta bara beskriver hur varroa detekteras av neuronnätet, och att det är ett lager till ovanpå det med statistisk analys och sammanställning av data för att ta ställning till helheten.

beescanning

Recent Posts