Räkna bin

 In bildanalys

För att kunna beräkna andel varroa i förhållande till antal bin måste programvaran kunna bestämma båda. Det är helt olika tekniker som används för detta. I räkningen analyseras den sk. densiteten i bilden och omvandlas till antal. Vi är nu slutskedet i bildanalysutvecklingen.

Första bilden är efter ca 22500 iterationer, andra efter faktor * 10 dvs ca 230000. Raderna är följande, Bilder, verklig markering, nätverkets beräkning. Observer skillnaden i de två seten.

 

Recent Posts