Två stora genombrott

 In bildanalys

Sammanfattning och status
● Två stora genombrott denna vecka:
○ Vi har med test-materialet som vi använder för att validera träningar för första
gången uppnått en korrekthet om 100 % i kombination med säkerhet på 100
%
○ Vi har för första gången fått korrekta och verifierade förslag på tidigare (av
människan) omarkerade varroa-bin
● Påbörjat protokoll och arkitektur för påkoppling av en första app. Appen ska kunna
skicka bild och få analys som svar, som rapporteras visuellt till användaren.
Projektrapport Vecka 42 – BeeScanning

Recent Posts