Daniel Hjerth

Ansvarsområde: Utveckla programvara för bildanalys av varroa baserat på neurala nätverk.

Kompetenser: Systemutvecklare, Fast-RCNN (Fast Regions with Convolutional Neural Networks) och andra liknande metoder (YOLO och vanlig RCNN)

    • Location: Enköping
    • Website: Link