Emmy Sundström

Ansvarsområde: tf försökledare, analyser av bildmaterial, metodutvärdering, planering fältarbete 2.0.
Kompetenser: 15 år som anställd biodlare, legitimerad veterinär och egen företagare, arbetat med fältförsök och laboratoriearbete inom biforskningen.