Varroa-bestämning

 In forskning, metodutveckling

Vid ett seminarium idag diskuterade vi hur man kan avgöra om ett objekt är ett varroakvalster eller ej. Exempelvis föreställer första bilderna inte varroa utan bilus. Vidare längre ner är region 2157 felaktigt markerad som varroa. Vad kan det vara? Förslag?
varoadetermination

Recent Posts