Projektet är organiserat i team:

Daglig motor i alla team: Björn Lagerman, Rikard Lagerman
Strategi och business: Mattias Andershed, Adam Vikström, Fredrik Stenman
Innovationsteam: Erik Österlund, Thomas Dahl, Biodlingsföretagarna
Fältförsök och vetenskaplighet: Emmy Sundström, Jens Frank
Apputveckling och backoffice: Teksmobile/Veluxo AB, Herman Kullberg, Linus Ramneborg
Partners inom AI-utveckling: Teorem AB, Neurolearn AB, Codemill AB, Yash AB
Tagger Team: Kevin Otter +5
Rådgivande team:

Finansiering