Friskare bin
med BeeScanning

BeeScanning är det snabba och enkla sättet att analysera hälsan hos dina bin. Hitta varroa och sjuka yngel direkt med din kamera.

Gratis upp till 2 bikupor – prenumerera för obegränsad användning
Just nu vårkampanj! Prenumerera för bara 210:- per år (50% rabatt).

App Store    Google Play

Undersök bi-vänligt med ett klick

Hitta varroa och sjuka yngel. Exakt, snabbt och enkelt.
Fotografera dina bin direkt på ramen.
Analysen sker på några sekunder genom AI *.
Resultat direkt för snabb behandling.

*Artificiell Intelligens i neurala nätverk, NN, med djuplärningsteknik.

★★★★★
“Good app, easier than the classical methods.”
– App Store User

★★★★★
“Very good! Sees what the eyes can’t see!”
– App Store User

★★★★★
“Liked it from the beginning. Checking for mites is so much easier!”
– Google Play User

★★★★★
“This app is amazing!!! I love that I don’t have to sacrifice bees!!!!”
– Google Play User

Friskare bin
med BeeScanning

BeeScanning är det snabba och enkla sättet att analysera hälsan hos dina bin. Hitta varroa och sjuka yngel direkt med din kamera.

App Store   Google Play

Undersök bi-vänligt med ett klick

Hitta varroa och sjuka yngel. Exakt, snabbt och enkelt.
Fotografera dina bin direkt på ramen.
Analysen sker på några sekunder genom AI *.
Resultat direkt för snabb behandling.

*Artificiell Intelligens i neurala nätverk, NN, med djuplärningsteknik.

★★★★★
“Good app, easier than the classical methods.”
– App Store User

★★★★★
“Very good! Sees what the eyes can’t see!”
– App Store User

Så använder du appen

Video ca 4 min. Hur du ta bra bilder med appen.

Nyheter

Vi behöver bina, bina behöver oss!

20 av 100 miljoner bisamhällen dör varje år, det är fruktansvärt! Parasiten varroa destructor är en avgörande orsak.
BeeScanning startade 2016. Vi upptäckte ett samband mellan vad som är synligt i en bild och hur många varroakvalster som skakning i alkoholprov visar.

Så fungerar det
BeeScanning är en app som gör det möjligt för biodlare att omedelbart diagnostisera hur mycket varroa det finns i ett  bisamhälle. Bilder tas på levande bin direkt på ramen och analyseras automatiskt med artificiell intelligens. Resultatet visas efter ca 30 sekunder i % (antal varroa / antal bin). Svaret multipliceras med en faktor och kompenserar för dold varroa. Faktorn är beräknad från jämförelser av resultat med BeeScanning och alkoholtvätt.

Bilderna bör tas på ca 20-25 cm avstånd från 2-3 ramar, som täcker 3 000 – 4 000 bin. Ju lägre infestation, desto fler bilder behövs för tillräcklig noggrannhet.

Skillnader mot andra system
BeeScanning är en unik teknik baserad på vår databas, världens största, av manuellt annoterade bilder av bin. Applikationen bygger på neurala nätverk och djupinlärning, till skillnad från bildbibliotek som liknande teknologier ofta använder.

Användarnas bilder och resultat granskas  och skickas tillbaka till nätverket för att ständigt förbättra dess prestanda. Tekniken är en unik lösning som samlar in metadata om samhällets bistyrka, ras, GPS-lokalisering, tid, angrepp och fertil drottning. Genom att kombinera dessa och framtida funktioner som andra hälsoindikatorer, yngelsjukdomar och näringsstatus skapar vi verktyg för prognoser och ny förståelse för hur man odlar friska bin.
Förutom att hitta varroa, DWV (deformed-wing-virus) och drottningar, utvecklas applikationen för att analysera ytterligare 13 klasser, som till exempel amerikansk yngelröta.
2020 fokuserade vi på att undersöka förutsättningarna för att analysera videosekvenser exempel kan hittas här. Video har potential att öka förståelsen för hur parasit-värdsystemet fungerar samt avslöja nya sätt att analysera indikatorer för angrepp. 2021 fokuseras på Brood Disorder och utveckling av appen för statistik och skötsel av bisamhällena.

Exempel på framgång
BeeScanning är en snabb, icke-förstörande metod i motsats till de konventionella metoder där man dödar bin eller analyserar nedfall av döda varroa vid ett flertal tillfällen. Tekniken har patentsökts och mottagit 15 internationellt erkända utmärkelser, bland andra Årets Innovation på European Bee Awards i Bryssel, 2018. BeeScanning används över hela världen både som ett praktiskt verktyg för biodlare, och även i forskning där det möjliggör både analys och dokumentation.

Björn Lagerman, Grundare av BeeScanning

*Använd BeeScanning gratis och bidra till biodlingens framtid. Dina bilder läggs till i kunskapsdatabasen.