Fullt stöd

 In Okategoriserade

Fullt stöd från Jordbruksverket

Jordbruksverket meddelade 20171218 att man beslutat bifalla BeeScannings ansökan om stöd via Europeiska Innovations Programmet EIP till projektet med 3 506 000 kr.
Ca 40% finansieras via EU
Projektets syfte är att med AI via bildanalys ge biodlarna ett verktyg i mobiltelefonen så att de omedelbart kan diagnosticera angrepp av parasiten varroa.Även andra objekt av betydelse för bisamhällets hälsa ingår i analyserna.


Recent Posts