Stora förbättringar i App och AI

 In app

Appen förbättrad i många avseenden.

Nya versioner lanseras idag för både iOS och Android.

Radera gamla och installera nyheterna.

Samtidigt uppdateras analysförmågan avsevärt i våra neutronnäts AI (artificiella intelligens). Detta efter att vi har manuellt taggat mer än 10 000 regioner i 7 000 bilder.
När bilder analyseras i appen kommer de också upp automatiskt i Tagger. Vi kan där granska och tagga nya regioner som förs tillbaka till AI-träning.
Vi söker ytterligare 10 000 bilder och ber dig som biodlare att analysera 10 samhällen med 10 bilder i varje. Helst kommande två veckor! Appen kommer därefter att börja kosta 20 kr/analyserat samhälle.

Vi har sett många exempel på bilder som inte kan analyseras. Oftast tagna på för stort avstånd och/eller suddiga. Här en bra bild. Se FAQ för tips.

Recent Posts