Rotationsfel

 In app

Ví har just nu ett fel i Android-versionen där bilderna roteras fel 90 grader när man tar bilderna i landscape läge.  Detta gör att hittade objekts position hamnar 90 grader fel. Vi har nyss identifierat problemet och jobbar på en lösning.

 

Recent Posts