Handledning

 In app, pr

Handledningen visar hur man bör ta bilder så att de blir optimala för bildanalys.

På Vimeo

Beescanning_tutorial_1 from Björn Lagerman on Vimeo.

Recent Posts