Uppdatera appen

 In app

En ny version 1.0.2 kan laddas ner från Google Play
och App Store

1.0.2
-Placering av box kring upptäckta objekt korrigerad. Android roterade landskapsbilder 90 grader.
-Origins/Ursprung kan editeras offline.
-Radera ursprung, bild och kollektion.
-Krasch beroende på minnesbrist fixat.
Speciellt för iOS
-Kameran har fixats fokus i landskapsläge

1.0.2
-Position of detection boxes corrected.
-Origins editing offline enabled.
-Deleting origins, images and collection enabled.
-Crashing due to memory allocation fixed.
Specifically for iOS
-Camera issue fixed low resolution in landscape mode.

Recent Posts