GPS aktiverat i appen.

 In app

I uppdatering 1.0.10 är geoposition aktiverat. Användaren tillfrågas om tillstånd att spara var bilden är tagen. Information om platsen lagras tillsammans med bilden i vår databas. Syftet är att kunna hitta områden i världen där det finns bin med motståndskraft mot parasiten. Bin som kan bli värdefulla i avelsarbetet.

Recent Posts
Bees on glass