Strip farming – medeltida teknik framtidens lösning

 In remsodling

Binas hälsa är beroende av en grundläggande förutsättning. Blommor! Bina får sina proteiner, fetter och vitaminer från pollen. Nektarn, som blir honung, ger snabb energi till flygmusklerna. Utan en allsidig kost riskerar bina som alla andra varelser nedsatt immunförsvar vid näringsbrist.
Det moderna jordbrukslandskapet med dess stora fält med bara en gröda är en katastrof för organismer som beror av mångfald. Mångfald av näringsämnen, mångfald i rummet och mångfald i tid. Modernt jordbruk skapar öknar. För insekter som bin, humlor, blomflugor, fjärilar kunde det lika gärna vara mil efter mil med asfalt eller vatten. Fält av stråsäd, vete, korn, havre, råg eller majs eller soja vajar vackert i vinden men minner enbart om död och förintelse för miljarder organismer.

Under medeltiden bedrevs jordbruk av maktekonomiska skäl i smala remsor.

I kuperad terräng utsatt för erosion är “strip farming” en teknik att minska problem med jord som blåser eller rinner bort.

Insikten att insekterna lider svårt i våra storskaliga produktionslandskap börjar sprida sig både av hänsyn till etiska aspekter men även krass förståelse att det i längden är ohållbart ekologiskt och ekonomiskt. Med Strip Farming kan nyttoinsekter och andra, både pollinatörer och fiender till ohyra finna livsrum.
Sveriges jordbrukspolitik borde snarast läggas om så att den stimulerar Strip Farming (eller ska vi kalla det Remsodling).

Varroa sprider virus och är särskilt förödande i miljöer där binas immunförsvar är nedsatt av näringsbrist och jordbrukets bekämpningsmedel.

BeeScanning kan medverka till en ökad förståelse av hur alla dessa faktorer samverkar och påvisa sambanden så att besluten om förändring kan påskyndas.

Björn Lagerman

Recent Posts