“Men dom sitter ju på undersidan.”

 In app

Det är en vanlig fråga hur man kan fotografera bin med varroa när de gömmer sig på undersidan. I Gadden nr 2. 2019 skriver bihälsokonsulenten Preben Kristiansen om var varroa uppehåller sig.  Han refererar till en studie av Ramsey m.fl. “På de vuxna bin med kvalster, som Ramsey och hans kollegor undersökte, befann sig 60,6 % av kvalstren på undersidan av bina, där de inte är synliga när man ser bina ovanifrån. Mindre än 1% av kvalstren befann sig på binas mellankropp….”

Om 60% är på undersidan är 40% någon annanstans.

Enligt BeeScannings fältstudier är ca 15-20% av varroa optiskt synliga. Vi har undersökt det genom att först fotografera en yngelram och sedan ta 300 bin från den ramen och skakat i alkohol. Vi har gjort det på två ramar i varje samhälle och har undersökt ca 200 samhällen på det viset. Efter att ha granskat bilderna, ca 2000, manuellt har vi funnit att om vi kan se en parasit i bilden finns 5 -7 st i skakprovet. Som alltså inte går att se uppifrån. 15 – 20% är synliga och det kompenserar vi för när appen anger infestationsgraden.

Varroa på undersidan
Vi har även studerat bilder av binas undersida. Men inte tränat appen för det.

Vad betyder nu detta?

Antag att det finns 100 varroa på en viss mängd bin. Säg 20 st är synliga. Av dessa hittar appen 16 st med nuvarande “recall”. Vi arbetar för att förbättra noggrannheten, men det är inte så viktigt, eftersom vi redan kan hitta en så låg infestationsgrad att man får en varning i tid om att man kan behöva agera.
Nya vägar för att öka effektiviteten kan vara analys av videosekvenser, där man kan identifiera i olika vinklar och rörelsebeteenden.

Recent Posts
Infestation levels detected in app