Mer stöd från jordbruksverket

 In finansiering

Jordbruksverkets externa urvalskommitté har bifallit vår ansökan om stöd för 2019-2020. Det betyder att vi har full finansiering av de planerade aktiviteterna.

Recent Posts