Stora förbättringar av prestanda i appen

 In app


Vi har tränat våra artificiella Neurala Nätverk, ANN, med mer än 3 000 manuellt annoterade regioner med varroa.Tidigare endast en bråkdel.
Enligt våra första resultat i fält idag är resultaten mycket lovande. Se nedan. (Modellen är inte optimerad för att hitta drottning eller dwv, den gör många misstag där). Ny uppdaterad modell kommer snart.
[table id=1 /]

Recent Posts