Computer Sweden om Beescanning

 In media

Artificiell intelligens, AI är hett. Computer Sweden, IDG, lyfter fram BeeScanning som exempel på tillämpning.
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.722310/svensk-innovation-ai-bi-dod

Recent Posts