Wow – fantastiskt!

 In utställning


“Wow, that’s fantastic/amazing.” “This is the most interesting booth at the whole show.” Visning av appens kapacitet att omedelbart hitta varroa förundrade många! Beescanning fick stor uppmärksamhet från världens biodlare vid Apimondia 2019 i Montreal. Många olika behov av appen. Tracking av varroa i video skapade stort intresse.


 

Utställarna förbereder för öppning

Kina, Brasilien och Ryssland med stora montrar i centrum

Recent Posts