Almi lyfter fram BeeScanning

 In media

Projektet lyfts fram av Almi företagspartner som inspiration och exempel på hur Almi kan hjälpa företag att utvecklas. Fin artikel och video, värdefullt för projektet och biodlingen.

Recent Posts