Appanvändare -se upp!

 In app

Vi har upptäckt ett ologiskt steg i appen som riskerar att du förlorar dina bilder. Vi kommer snarast lägga till en varning om man klickar tilbakapilen. “Spara bilderna?”

  1. Efter att man tagit bilder kan det se ut så här. Tre bilder tagna.
  2. Om man klickar backsteg, uppe till vänster, försvinner bilderna utan varning!
  3. Klickar man istället gröna knappen uppe till höger, sparas bilderna. Och man kan välja att klicka analysera. Alternativt tillbaka med pilen uppe till vänster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bigården ser man att kupa “Flaw” har en gulmarkerad bildkollektion som inte har analyserats. Klickar man den kommer man tillbaka till steg 4. ovan och kan skicka för analys när man vill.

Recent Posts

Leave a Comment