Autofokus på iPhone

 In app

Vi har upptäckt att autofokus inte fokuserar på iPhone. Vi har testat iPhone 6, 8 och 10. iOS 11.4 Kan vara senaste versionen som orsakar problemen. Vi undersöker och återkommer snart. Vänligen rapportera dina erfarenheter till support@beescanning.com

Recent Posts