Behandla eller inte behandla

 In forskning, metodutveckling, Varroa, varroabehandling

varroa downfall
Vad ska man göra under säsongen om BeeScanning upptäcker varroa? Det är en vanlig fråga. Vi håller på med en studie för att se om det är meningsfullt att behandla med oxalsyradroppning när det fortfarande finns yngel. Resultat kommer snart. På nedfallsbrickan nedan kan man förutom antalet varroa även reflektera över den ojämna utbredningen. Det ger en indikation om att det har stor betydelse var i samhället man provtar för skakprov eller tar bilder. Det indikerar även att man med BeeScanning får ett bättre mått av angreppsgraden med bilder från 3 yngelramar, än med bara ett skakprov från en ram. Alternativt skulle man behöva skaka bin från 3-4 ramar, blanda om bina och sedan ta prov på 300 bin slumpmässigt.

Att det ligger skräp i nedfallet efter 24 tim visar att det finns kläckande yngel. Även förekomst av bleka varroa visar att det kläcks bin som kommer ut med ofärdiga varroa.
Preliminära resultat visar att behandling har mycket god effekt . En frågeställning som vi undersöker är effekt av upprepade behandlingar. Hur effektivt är det och har det några nackdelar. Vilket skadar bina mest? Att låta dom ha stora mängder kvalster under säsongen eller utsättas för upprepade oxalsyradroppningar?

Recent Posts