Behandlingsfri biodling

 In föredrag

För andra året arrangerade Hallsbergs biodlarförening en temadag kring behandlingsfri biodling. I området finns ett flertal biodlare som strävar efter att minska, eller helt upphöra med behandling mot varroa. Främsta verktyget är avelsarbete där de sämsta drottningarna selekteras bort. Föredrag hölls av Erik Österlund, Juhani Lunden, Peter Tesell, Rickard Clame, Radim Gavlovsky.
BeeScanning hade inbjudits att beskriva utvecklingen av appen som kan användas för att kontrollera angreppsgraden. Vid föreläsningen visades nya möjligheter att i appen se vad som pågår i ett visst område med sk “heatmaps”. Ett sätt att få kunskap om vilka åtgärder biodlarkollegorna gör vid ett visst tillfälle fordring, byte av drottning , behandling mot varroa etc. Även en studie av oxalsyrabehandling presenterades med frågeställningen “Är det meningsfullt att behandla med oxalsyra under säsong?

hallsberg-211023_compressed-komprimerad
Recent Posts