Bilder som inte kan analyseras

 In app

Tänk på följande för en bra bild att analysera.

1. Rätt avstånd ca 21 cm.

2. Skärpa. Håll mobilen med båda händerna. Ställ ramen mot stöd.

3. Undvik direkt solljus. Skugga ger mycket bättre bilder utan skarpa kontraster.

4. Mycket bin. En kollektion/samling av bilder från ett samhälle bör innehålla mer än 5000 bin.

Bilder som tas i appen blir nu omedelbart synliga i Tagger Vi har där sett många exempel på bilder som inte är tagna enligt manualen och därför inte kan analyseras. Vanligaste felen är för långt avstånd, suddiga, fel ljus (bina är alltför mörka eller ljusa), för få bin (ibland inga alls)
Nedan ett urval som exempel på bilder som inte kan analyseras.

inga bin

för stort avstånd. Ta 4 bilder per ramsida med stora ramar som Dadant.

För få bin

Suddigt

Suddigt

Bild av bild funkar inte

För stort avstånd

För stort avstånd

 

För stort avstånd och fel ljus, bina svarta.

För stort avstånd och fel ljus, bina svarta.

För stort avstånd, få bin.

För stort avstånd!!!!!!!!

Inga bin

För stort avstånd, fel ljus, bina svarta, få bin,

hm, svårt fall

För stort avstånd, fel ljus, bina underexponerade.

Recent Posts