Bra och dåligt!

 In Varroa

Det är sorgligt och dåligt att våra bin angrips av varroa. Dessbättre kan vissa försvara sig. Här ett avelssamhälle från 2021 som avlägsnar drönare skadad av varroa.

Recent Posts
varroa on dronevarroa downfall