Forska på cellstorlek?

 In forskning

EIP-fokusgruppen föreslår några idéer om framtida forskningsområden. Kanske kan cellstorleken utvecklas som en framtida funktion i BeeScanning-appen? Hela rapporten sidan 25

3.2 Idéer för operativa grupper

I syfte att inspirera till innovativa åtgärder utarbetades sju huvudidéer för EIP-AGRI operativa grupper av FG. Förslagen täcker ett brett spektrum av typer av projekt, från testlösningar eller förvaltningsmetoder på bikupanivå till sätt att samarbeta eller kunskapsutbyte.

Tema: Varroa-kontroll

IDÉ 1: TESTA EFFEKTERNA AV ATT SKÄRA ut DRÖNARYNGEL OCH MINSKA CELLSTORLEKEN FÖR VARROA-KONTROLL

Målet är att hålla Varroa-nivån så låg som möjligt under hela säsongen genom att korrekt hantera drönare och välja den lämpligaste kamcellstorleken. Den vanligaste storleken idag är 5,4 mm, men det är inte klart om det är lämpligt att kämpa mot Varroa. Att flytta till en mer naturlig storlek på celler (så att bin kan visa oss den exakta storleken) kan vara vägen framåt för att bekämpa Varroa. Bin kommer att bygga en annan storlek på celler i de olika klimatzonerna utifrån sin egen kroppsstorlek, som anpassning till mikroklimatet de lever i.

Detsamma gäller bikupans typ och storlek. Projektet kräver engagemang från forskare, rådgivare och biodlare. Resultaten – främst för biodlarna – skulle vara: Rekommendation om den bästa kamcellstorleken i varje område Rekommendation av bästa bikupetyp (eller storlek) Rekommendationer om frekvens och effektivitet för borttagning av drönare Låga varroa-angreppsnivåer under hela året, ökad överlevnadsförmåga hos kolonier.

Projektets aktiviteter skulle omfatta:

  1. Testa olika cellstorlekar i ramar i 2-3 olika ekotyper eller förhållanden
  2. Testa olika storlekar av kupor i olika ekotyper eller förhållanden
  3. Testa och kombinera ovanstående med borttagning av drönare, vid olika frekvenser
  4. Övervakning av varroa nivåer och samhällenas produktivitet tillsammans och under dessa olika förhållanden under året
  5. Formulera rekommendationerna baserat på alla dessa försök. Detta projekt kan genomföras i olika länder för att testa skillnaderna.
Recent Posts