Coloss och Eurbee8

 In forskning, utställning

BeeScanning deltog 16-18 september vid Coloss-mötet och utställning i Ghent. Flera forskargrupper vill använda Beescannings teknologi och utveckla samarbete i kommande projekt. Det handlar om insamling av data för värdering av varroans ekonomiska trösklar och deltagande i “BEE-cOHESIvE– “honeyBEEs – Operationalizing HEalth Status Index in Europe” H2020-projekt.

Flera metoder presenterades från forskningsprojekt som med kameror och AI försöker övervaka flustret eller med video detektera varroa i ynglet.

Många nya internationella kontakter, inklusive Kinesiska forskare.

meetings ghent

Recent Posts