OAE update 3

 In varroabehandling

Studien av hur långtidsbehandlingen OAE, påverkar varroa fortsätter förbrylla. På y-axeln syns dagliga nedfall av varroa. Verkar som toppen med 460 kvalster i nr 15 nu är på väg ner. Liknande trend i nr 3 och nr 4. Om man backar 11-13 dagar var det en puckel av varroa före 27-28 april som troligen då lyckades gå in i ynglet och föröka sig. Spekulerar i om den nedåtgående trenden 29 apr -3 maj nu ska synas som motsvarande minskning närmaste dagarna. Noterbart hur nr 29 och nr 75 fortfarande är fria från infestation.

Recent Posts

Leave a Comment