OAE updatering 2

 In varroabehandling

Spännande trendbrott. Nivåerna av varroa sjunker. Detta kan förväntas om kvalsterna hindras från att föröka sig. Vilket kan bero på att färre kvalster lever, att färre försöker ta sig in i yngelcellerna för att föröka sig och att bina tar bort angripet yngel. En ökande andel icke mogna kvalster tyder på det senare.

Recent Posts